สิ่งที่คุณไม่สามารถใส่ในหม้อทอดอากาศ? |

วิธีกำจัดเชื้อราเพดานห้องน้ำที่ง่ายที่สุด |

หม้อทอดไฟฟ้ากลายเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่สุดในครัวอย่างรวดเร็ว แต่มีหลายสิ่งที่คุณไม่ควรใส่ไว้ในเครื่อง

อาหาร เครื่องครัว และวัสดุทำความสะอาดบางชนิดอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ และเนื่องจากมันทำให้เข้าใจผิด หม้อทอดที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการทำลายหม้อทอดที่อยู่ในร้านในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาโดยเด็ดขาด

#สงทคณไมสามารถใสในหมอทอดอากาศ

ZeroToHero

ZeroToHero

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *